مجله تفاهم

دارودسته سربی‌ها

Posted by | آذر ۱۹ | هیچ دیدگاهی برای دارودسته سربی‌ها ثبت نشده

  صابر محمدی | نکند حواست پرت شود پای دستگاه ملخی و کاغذها مثل حواست پرت شوند توی هوا و در مرکبدان فرود بیایند و تا پنبه‌های توی گوش‌هایت یادشان برود که باید جلوی سرسامِ صدایِ ملخِ آهنی را بگیرند و تو را به خودت بیاورند، سیصد چهارصد کاغذ را باطل کرده باشی

Read More

عکس سند است یا تصویر؟

Posted by | آذر ۱۹ | هیچ دیدگاهی برای عکس سند است یا تصویر؟ ثبت نشده

علی سردشتی | یکی از کتاب‌های مجموعه «مختصر مفید» نشر ماهی، «عکاسی» است. نویسنده کتاب، استیو ادواردز، در پیشگفتار، پذیرفتن نگارش این کتاب را نوعی دیوانگی می‌داند. او همنشینی «مختصر» و «عکاسی» را جمع اضداد معرفی كرده و این کار را کاری عبث دانسته…

Read More

دارودسته سربی‌ها

Posted by | آذر ۱۹ | هیچ دیدگاهی برای دارودسته سربی‌ها ثبت نشده

صابر محمدی | نکند حواست پرت شود پای دستگاه ملخی و کاغذها مثل حواست پرت شوند توی هوا و در مرکبدان فرود بیایند و تا پنبه‌های توی گوش‌هایت یادشان برود که باید جلوی سرسامِ صدایِ ملخِ آهنی را بگیرند و تو را به خودت بیاورند، سیصد چهارصد کاغذ را باطل کرده باشی…

Read More

Blog Post With Gallery

Posted by | اسفند ۲۲ | هیچ دیدگاهی برای Blog Post With Gallery ثبت نشده

Nullam ornare, sem in malesuada sagittis, quam sapien ornare massa, id pulvinar quam augue vel orci. Praesent leo orci, cursus ac malesuada et, sollicitudin eu erat. Pellentesque ornare mi vitae sem consequat ac bibendum neque adipiscing. Donec tellus nunc, tincidunt sed faucibus a, mattis eget purus.

Read More

Art is the only serious thing in the world. And the artist is the only person who is never serious.

- Oscar Wilde

Embed Video Blog Post Format

Posted by | اسفند ۲۲ | هیچ دیدگاهی برای Embed Video Blog Post Format ثبت نشده

Nullam ornare, sem in malesuada sagittis, quam sapien ornare massa, id pulvinar quam augue vel orci. Praesent leo orci, cursus ac malesuada et, sollicitudin eu erat. Pellentesque ornare mi vitae sem consequat ac bibendum neque adipiscing. Donec tellus nunc, tincidunt sed faucibus a, mattis eget purus.

Read More

Blog Post With Text Only

Posted by | اسفند ۲۲ | هیچ دیدگاهی برای Blog Post With Text Only ثبت نشده

Nullam ornare, sem in malesuada sagittis, quam sapien ornare massa, id pulvinar quam augue vel orci. Praesent leo orci, cursus ac malesuada et, sollicitudin eu erat. Pellentesque ornare mi vitae sem consequat ac bibendum neque adipiscing. Donec tellus nunc, tincidunt sed faucibus a, mattis eget purus.

Read More

One Image Blog Post

Posted by | اسفند ۲۲ | هیچ دیدگاهی برای One Image Blog Post ثبت نشده

Nullam ornare, sem in malesuada sagittis, quam sapien ornare massa, id pulvinar quam augue vel orci. Praesent leo orci, cursus ac malesuada et, sollicitudin eu erat. Pellentesque ornare mi vitae sem consequat ac bibendum neque adipiscing. Donec tellus nunc, tincidunt sed faucibus a, mattis eget purus.

Read More

Audio Post

Posted by | اسفند ۲۲ | هیچ دیدگاهی برای Audio Post ثبت نشده

Nullam ornare, sem in malesuada sagittis, quam sapien ornare massa, id pulvinar quam augue vel orci. Praesent leo orci, cursus ac malesuada et, sollicitudin eu erat. Pellentesque ornare mi vitae sem consequat ac bibendum neque adipiscing. Donec tellus nunc, tincidunt sed faucibus a, mattis eget purus.

Read More

Link Post

Posted by | اسفند ۲۲ | هیچ دیدگاهی برای Link Post ثبت نشده

Nullam ornare, sem in malesuada sagittis, quam sapien ornare massa, id pulvinar quam augue vel orci. Praesent leo orci, cursus ac malesuada et, sollicitudin eu erat. Pellentesque ornare mi vitae sem consequat ac bibendum neque adipiscing. Donec tellus nunc, tincidunt sed faucibus a, mattis eget purus.

Read More